UNITED KINGDOM (NATIONAL FEDERATION OF CYPRIOTS IN THE UK)

 1. Andreas Papaevripides (POMAK President)
 2. Christos Karaolis (Federation President)
 3. Charalambos Charalambous
 4. Michael Ellinas
 5. Ninos Koumettou
 6. Michael Kashis
 7. Susie Constantinides
 8. Menicos Kouvaros
 9. Neophytos Nicolaou
 10. Yiannis Koumettou
 11. Andreas Gregoriou
 12. Marios Minaides
 13. Andreas Karaolis (Executive Secretary)

U.S.A. (CYPRUS FEDERATION OF AMERICA)

 1. Philip Christopher (PSEKA President)
  1. Kyriacos Papastylianou (Federation President)
 2. Panicos Papanicolaou
 3. Andreas Comodromos
 4. Endy Zemenides
 5. Chris Nicolaou
 6. Tasos D. Zambas

SOUTH AFRICA (CYPRUS FEDERATION OF SOUTH AFRICA)

 1. Costas Nicolaou
 2. Costas Savva – Kolatsis

AUSTRALIA/NEW ZEALAND (FEDERATION OF CYPRIOT COMMUNITIES OF AUSTRALIA-NEW ZEALAND)

 1. Michalis Christodoulou (Federation President)
 2. Christakis Christophorou
 3. Soteris Tsouris
 4. Nicos Constantinou
 5. Charles Kapnoulla
 6. George Lazaris
 7. Constantinos Procopiou

REST OF AFRICA (CYPRUS FEDERATION OF THE REST OF AFRICA)

 1. Nestoras P Nestoros (Federation President)
 2. Costas Ioannides

GREECE (FEDERATION OF CYPRIOT ORGANISATIONS OF GREECE)

 1. Georgios Syllouris (Federation President)
 2. Costas Stamataris
 3. Georgios Symeonides
 4. Lefteris Constantinides
 5. Avgoustinos Avgousti

REST OF EUROPE (FEDERATION OF OVERSEAS CYPRIOTS- REST OF EUROPE)

 1. Evagoras Mavrommatis (Federation President)
 2. Costas Kounnas

CANADA (CYPRIOT FEDERATION OF CANADA)

 1. Christine Amygdalidis (Federation President)
 2. Constantinos Sophocleous
 3. Athina Charalambides